Otvorená, ústretová a nebyrokratická samospráva

webový portál www.otvorene.teplice.sk

Zabezpečili sme, aby mestský úrad v nových priestoroch slúžil občanom. Poskytoval im čo najkvalitnejšie služby a informácie o svojej činnosti.  Dnes môžu občania vďaka klientskemu centru vybaviť svoju agendu bez prieťahov a v príjemnom prostredí. Zaviedli sme elektronickú úradnú tabuľu, centrálny register zmlúv  a možnosť uhrádzať poplatky platobnými kartami. Všetky informácie o činnosti mesta sú zverejnené na internete, odvysielané v mestskej televízii, alebo uverejnené v Teplickom Spravodaji. Pripravili sme a spustili samostatnú webovú stránku www.otvorene.teplice.sk, kde na jednom mieste môže občan nájsť všetky potrebné informácie o činnosti mesta. Postupne zverejňujeme všetky zmluvy týkajúcich sa verejného obstarávania.  Občania môžu svoje otázky na vedenie mesta klásť nielen na osobných stretnutiach, ale aj prostredníctvom webovej stránky, e-mailu alebo FaceBooku.  Už tri roky uplatňujeme systém transparentného programového rozpočtovania  mesta, ktorý umožňuje efektívnu kontrolu zo strany odbornej a širokej verejnosti. Zaviedli sme spoločný integrovaný informačný systém pre mesto a jeho rozpočtové organizácie.

Robíme to preto, lebo budujeme otvorenú, ústretovú a nebyrokratickú samosprávu.